Revision [994]

This is an old revision of Hush made by AdminDare on 2013-10-10 21:15:23.

 

HUSH

 (image: http://invincible.karmavector.org/images/hush.jpg)
DEX	5	WITS	4	MANIP 3
STR	3	INT	3	CHAR	2
BODY	4/6*	WILL	3	COMP 3
Initiative 12

Energy Absorption 10 (Sonic only; Area effect), Silence 10 (6m cube)

Equipment*
Power Gloves: Energy Blast 8 (absorbed sonic required), Flight 2
(absorbed sonic required), Body armor


Oikea nimi: Llwellyn Caird
Ikä: 27
Kansallisuus: Yhdistynyt kuningaskunta


Ääntä absorboiva superrikollinen, vankilassa

VOIMAT

Äänen imeminen - syö ääntä läheltään

LAITTEET

Voimahansikkaat - käyttävät syötyä ääntä voimanlähteenä
Rakettireppu - samaten
Kehopanssari - normaalia teknologiaa oleva suojavarustus


CategorySuperrikolliset
There are no comments on this page.
Invincible on (C) 2013 Dare Talvitie sekä pelaajat :: Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki