Robert "Taxman" Hallenbeck

 (image: http://invincible.karmavector.org/images/robert_hallenbeck.jpg)
DEX	3	WITS	4	MANIP	4
STR	3	INT	4	CHAR	4
BODY	3	WILL	5	COMP	5
Initiative 9

Age

Law 6


Ikä: 55
Ammatti: IRS:n agentti

Verokarhun kätyri, joka valtasi Negacorpin| Negan| jouduttua vankilaan veronkierrosta.CategoryTavallisetIhmiset
There are no comments on this page.
Invincible on (C) 2013 Dare Talvitie sekä pelaajat :: Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki