(image: https://invincible.karmavector.org/images/lightning_dust.jpg)

LIGHTNING DUST

Crystal McCull (Kaisa), 8. lk
DEX	4	WITS	4	MANIP 4
STR	3	INT	4	CHAR 3
BODY	4	WILL	4	COMP 1*/3
Initiative: 14 / 20*

Flight 5 (100+ kph?), Superspeed 2/8* (flight up to 500+ kph?),
Invulnerability 6, Force Shield 4/8* (front only, only when moving)

Underage, Psychological Instability: ADHD (minor/serious*)

*: when not medicated


 


BUSIEK-GROSSMAN -INSTITUUTIN OPISKELIJAREKISTERI

Kaikki opiskelijarekisterin tiedot käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti


Osa A - Lapsen perustiedot

Nimi: Crystal McCull
Ikä: 13 (s. 2000)
Sukupuoli: Nainen
Koodinimi, jos on: LIGHTNING DUST
Etnisyys: Eurooppalainen
Kansallisuus: Yhdysvallat

Lähin omainen (yksi tai useampi):
Äiti, ??, San Diego, Kalifornia
Äiti, ??, San Diego, Kalifornia

[?] Salainen henkilöllisyys - lapsen oikea nimi ja perhetiedot pidetään salassa


OSA B - Yliluonnollisiin voimiin liittyvät tiedot

Voimien alkuperä (normaalisti valitse vain yksi)
[ ] periytyminen (voima periytynyt vanhemmilta)
[x] synnynnäinen muttei periytynyt ("mutantti")
[ ] transformaatio (onnettomuus, ihmiskoe yms)
[ ] teknologia
[ ] mystiikka
[ ] ei-inhimillinen alkuperä
[ ] muu
[ ] tuntematon

Voimien kuvaus lyhyesti:

Lentokyky - Lentää todella nopeasti, ainakin 600 kph
Yli-inhimilliset refleksit - Supernopeat reaktiot ja liikkumisnopeus


OSA C - Kuraattorin lausunto

Tausta:
[x] arki, länsimainen demokratia
[ ] arki, muu maailma
[ ] erityinen (sota, vakoilu, rikollisuus, tms)
[ ] supersankaripiirit
[ ] superrikollispiirit
[ ] ei-inhimillinen
[ ] muu
[ ] tuntematon

Jos lapsella on kontakteja superyhteisöön, kontaktien nimet ja suhteet lapseen:
-

Tarkempi kuvaus lapsen taustasta ja historiasta:

ADHD-diagnosoitu vastakulttuuripariskunnan lapsi, joka kehitti teini-iän kynnyksellä yliluonnollisia
kykyjä. Saapui instituuttiin kesken syyslukukauden 2012. Melko lapsellinen, ei vielä täysin henkisesti
siirtynyt junior high -tasolle.

Tähänastinen koulumenestys:

Tyydytävää, joskin välillä vaikeuksia johtuen ADHD-taipumuksista. Yli-ihmistason liikunta. Erityisongelmia englannissa.

Lapsipsykologin lausunto lapsen käytöksestä ja luonteesta:

ADHD-potilaalle ominainen keskittymiskyvyn puute. Taipumus suhtautua sääntöihin turhina.

Sosiaaliset haasteet koulussa - "arkkivihollinen" ym:

Huonoissa väleissä MISS AMERICAn ja FIGHTING RAPTORin kanssaOSA D - Salainen lisäpöytäkirja
(Hänen keisarillisen korkeutensa valtiatar Semiramisin luutnantti täyttää)

Onko lapsella perheen kautta tai muuten yhteyksiä Valtiatarta vastustaviin superyhteisön jäseniin?
Jos on, millaisia?
-


Onko lapsella perheen kautta tai muuten yhteyksiä Valtiatarta tukeviin superyhteisön jäseniin?
Jos on, millaisia?
-


 (image: https://invincible.karmavector.org/images/crystal.jpg)CategoryInstituutti
There are 2 comments on this page. [Show comments]
Invincible on (C) 2013 Dare Talvitie sekä pelaajat :: Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki