Wiki source for Shadow


Show raw source

{{image class="right" url="images/shadow.jpg" width="300"}}
====SHADOW====

Grace Moore, 14 v / 8. lk

%%
DEX 3 WITS 5 MANIP 5
STR 2 INT 4 CHAR 4
BODY 3 WILL 4 COMP 4
Initiative 13

Teleportation 5 (unknown maximum range), Danger Sense 5,
Invisibility 5 (Limitations: Direct observation only, Only for remaining unnoticed,
Only works when there are other people present), Dimension Travel 5 (Limitation:
to Dreamlands only)

Underage, Irrational Fear (minor: shyness)
%%

Synt. 5.1. 2000

%%
BUSIEK-GROSSMAN -INSTITUUTIN OPISKELIJAREKISTERI

Kaikki opiskelijarekisterin tiedot käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti


Osa A - Lapsen perustiedot

Nimi: Grace Moore
Ikä: (s. 2000)
Sukupuoli: Nainen
Koodinimi, jos on: FANTASY
Etnisyys: Eurooppalainen
Kansallisuus: Yhdysvallat

Lähin omainen (yksi tai useampi):
Isovanhemmat Thomas ja Ellis Moore

[ ] Salainen henkilöllisyys - lapsen oikea nimi ja perhetiedot pidetään salassa


OSA B - Yliluonnollisiin voimiin liittyvät tiedot

Voimien alkuperä (normaalisti valitse vain yksi)
[ ] periytyminen (voima periytynyt vanhemmilta)
[x] synnynnäinen muttei periytynyt ("mutantti")
[ ] transformaatio (onnettomuus, ihmiskoe yms)
[ ] teknologia
[x] mystiikka
[ ] ei-inhimillinen alkuperä
[ ] muu
[ ] tuntematon

Voimien kuvaus lyhyesti:

Telesiirto

OSA C - Kuraattorin lausunto

Tausta:
[x] arki, länsimainen demokratia
[ ] arki, muu maailma
[ ] erityinen (sota, vakoilu, rikollisuus, tms)
[ ] supersankaripiirit
[ ] superrikollispiirit
[ ] ei-inhimillinen
[ ] muu
[ ] tuntematon

Jos lapsella on kontakteja superyhteisöön, kontaktien nimet ja suhteet lapseen:
-

Tarkempi kuvaus lapsen taustasta ja historiasta:

Kotoisin Montanasta. Telesiirtokykyä esiintynyt hyvin nuoresta iästä lähtien.


Tähänastinen koulumenestys:

Kiitettäviä arvosanoja, erityisen lahjakas musiikissa

Lapsipsykologin lausunto lapsen käytöksestä ja luonteesta:

Hyvin käyttäytyvä, mallioppilas.


Sosiaaliset haasteet koulussa - "arkkivihollinen" ym:

Huonoissa väleissä AMAZIAn kanssa.


OSA D - Salainen lisäpöytäkirja
(Hänen keisarillisen korkeutensa valtiatar Semiramisin luutnantti täyttää)

Onko lapsella perheen kautta tai muuten yhteyksiä Valtiatarta vastustaviin superyhteisön jäseniin?
Jos on, millaisia?
-


Onko lapsella perheen kautta tai muuten yhteyksiä Valtiatarta tukeviin superyhteisön jäseniin?
Jos on, millaisia?
-

%%

{{image url="images/grace.jpg" width="300"}}----
CategoryInstituutti
Invincible on (C) 2013 Dare Talvitie sekä pelaajat :: Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki