ANCIENT GUARDIAN

 (image: http://invincible.karmavector.org/images/ancient_guardian.jpg)
DEX	4	WITS	4	MANIP	6
STR	4	INT	7	CHAR	5
BODY	9	WILL	12	COMP	15
Initiative: 14

Invulnerability 20, Growth 9, Density Increase 2, Awareness 8

Irrational Attraction: Serious (Pacifism)


Oikea nimi: Tibrogargan "Tim"
Ikä: n. 100 vuotta? (oikea ikä mahdoton määrittää)
Kansallisuus: Australia
Aktiivinen: Instituutissa 2002 -
Ryhmäside: Instituutti

Opettaa| Instituutissa historiaa ja maantiedettä (erityisesti esoteerisella painotuksella) sekä yli-ihmistason liikuntaa.

VOIMAT


Koon muuttaminen - Kasvaa huomattavasti
Kivimuoto
Tuhoutumattomuus
Planetaarinen tietoisuus


PELAAMISHUOMIOITACategoryInstituutti
There are no comments on this page.
Invincible on (C) 2013 Dare Talvitie sekä pelaajat :: Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki