(image: http://invincible.karmavector.org/images/cirrus_costume.jpg)

CIRRUS

Cyrus Hope, 13 v / 8. lk (Lissu)

DEX|	4	WITS	3	MANIP	2
STR	2	INT	4	CHAR	3
BODY 	5	WILL	4	COMP	3
Initiative: 9

Flight 5 (100 kph), Force Field 4 (Bonus: Volume at 12), Force Field 7
(Self only, Cannot see through), Air Control 7, Earth Control 6

Underage, Strange Appearance

Computer 4BUSIEK-GROSSMAN -INSTITUUTIN OPISKELIJAREKISTERI

Kaikki opiskelijarekisterin tiedot käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti


Osa A - Lapsen perustiedot

Nimi: Cyrus Hope
Ikä: 13 (s. 2000)
Sukupuoli: Mies
Koodinimi, jos on: CIRRUS
Etnisyys: Puoliksi ihminen, puoliksi ???
Kansallisuus: Yhdysvallat

Lähin omainen (yksi tai useampi):
Isä Tiroo LOY, sijainti tuntematon
Äiti Christine ENGAGE Hope, alunperin Mississippi, nykyinen sijainti tuntematon
Veli, Hale AERON Hope, Australia
Sisar Arx AETHER Hope, sijainti tuntematon


[ ] Salainen henkilöllisyys - lapsen oikea nimi ja perhetiedot pidetään salassa


OSA B - Yliluonnollisiin voimiin liittyvät tiedot

Voimien alkuperä (normaalisti valitse vain yksi)
[x] periytyminen (voima periytynyt vanhemmilta)
[ ] synnynnäinen muttei periytynyt ("mutantti")
[ ] transformaatio (onnettomuus, ihmiskoe yms)
[ ] teknologia
[ ] mystiikka
[ ] ei-inhimillinen alkuperä
[ ] muu
[ ] tuntematon

Voimien kuvaus lyhyesti:

Elementtivoimat - hallitsee maata ja ilmaa
Lentokyky


OSA C - Kuraattorin lausunto

Tausta:
[ ] arki, länsimainen demokratia
[ ] arki, muu maailma
[ ] erityinen (sota, vakoilu, rikollisuus, tms)
[x] supersankaripiirit
[ ] superrikollispiirit
[ ] ei-inhimillinen
[ ] muu
[ ] tuntematon

Jos lapsella on kontakteja superyhteisöön, kontaktien nimet ja suhteet lapseen:

Perhe, kts. ed.

Tarkempi kuvaus lapsen taustasta ja historiasta:

Kotoisin Mississippistä, maaseudulta.

Tähänastinen koulumenestys:

Enimmäkseen tyydyttävää

Lapsipsykologin lausunto lapsen käytöksestä ja luonteesta:

Vanhempiensa maineikkaan supersankariuran henkilökohtaisena taakkana kokeva. Ei oikein löytänyt
paikkaansa koulun yhteisössä, ujo ja syrjäänvetäytyvä.


Sosiaaliset haasteet koulussa - "arkkivihollinen" ym:

Huonoissa väleissä NEFARIOn kanssa.


OSA D - Salainen lisäpöytäkirja
(Hänen keisarillisen korkeutensa valtiatar Semiramisin luutnantti täyttää)

Onko lapsella perheen kautta tai muuten yhteyksiä Valtiatarta vastustaviin superyhteisön jäseniin?
Jos on, millaisia?

LOY ja ENGAGE olivat avoimessa taistelussa valtiatar Semiramisia vastaan. Loy vangittiin ja
vietiin Valtiattaren tyrmään. Engage on vapaalla jalalla, ja hänen oletetaan olevan sekaantunut
vastarintaliikkeen toimintaan. Sisarukset olivat konfliktissa neutraaleja.


Onko lapsella perheen kautta tai muuten yhteyksiä Valtiatarta tukeviin superyhteisön jäseniin?
Jos on, millaisia?
-CategoryInstituutti
There are 2 comments on this page. [Show comments]
Invincible on (C) 2013 Dare Talvitie sekä pelaajat :: Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki