LODESTONE

 (image: http://invincible.karmavector.org/images/lodestone.jpg)
DEX	4	WITS	5	MANIP	2
STR	3	INT	2	CHAR	3
BODY	3	WILL	3	COMP	3
Initiative 11

Magnetic Control 9, Lightning 4, Control 2
 (Electronics only), Detect 6 (Metal), Flight 2

Equipment:
Skin Armor 2, Shade 2


Oikea nimi: Chloe Alzarello
Ikä: 18 (s. 19.10. 1995)
Kansalaisuus: Yhdysvallat (New Jersey)
Aktiivinen: Instituutissa 2009 - 2013, supersankarina 2013-

VOIMAT


Magnetismikontrolli - Lodestone kontrolloi magneettikenttiä, ja jaksaa nostaa jopa 10 tonnia magnetismillaan. Hänen voimansa suojelee häntä tehokkaasti metalliin perustuvilta hyökkäyksiltä.

PELAAMISHUOMIOITA


Chloe on kyllä halunnut supersankariksi, ja hänellä on tähän riittävä rohkeus, muttei oikein aloitekykyä. Hän ei palannut kesän 2013 jälkeen Instituuttiin, vaan jäi sen sijaan suojelemaan kotiaan New Jerseyssä. Hän päätyi yhteistyöhön paikallisten viranomaisten kanssa, ja koska nämä ovat de facto Semiramisin liittolaisia, hän huomaa olevansa myös nykyisen järjestyksen puolella, mitä se sitten tarkoittaakin. Hän ei välttämättä ole tyytyväinen tähän. Hänen taistelupanssarinsa on kombinaatio Instituutissa rakennettua pukua ja uudelleenkäyttöön otettua PIRR-teknologiaa.

Kotoaan Jerseystä hän on päätynyt usein New Yorkiin, ja käytännössä jakaa uskollisuutensa New Jerseyn kuvernöörin ja New Yorkin poliisin välille, eikä edes täysin hahmota, että tässä olisi intressiristiriitaa.CategorySupersankarit - CategoryInstituutti
There are no comments on this page.
Invincible on (C) 2013 Dare Talvitie sekä pelaajat :: Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki