Revision history for Quiver


Revision [1910]

Last edited on 2014-06-15 22:38:05 by AdminDare
Additions:
Kansainvälinen korkeasti koulutettujen naamioituneiden terroristien organisaatio. Amerikan haaran johtaja [[Shuriken]]| (koomassa kesästä 2013 alkaen, ja hänen paikkaansa järjestön johdossa tavoittelee Sandie Walcott).
Deletions:
Kansainvälinen korkeasti koulutettujen naamioituneiden terroristien organisaatio. Amerikan haaran johtaja [[Shuriken]]| (koomassa kesästä 2013 alkaen, ja hänen paikkaansa järjestön johdossa tavoittelee Shandie Walcott).


Revision [1908]

Edited on 2014-06-15 22:36:00 by AdminDare
Additions:
Kansainvälinen korkeasti koulutettujen naamioituneiden terroristien organisaatio. Amerikan haaran johtaja [[Shuriken]]| (koomassa kesästä 2013 alkaen, ja hänen paikkaansa järjestön johdossa tavoittelee Shandie Walcott).
Deletions:
Kansainvälinen korkeasti koulutettujen naamioituneiden terroristien organisaatio. Johtaja [[Shuriken]]
££Shuriken| on koomassa kesästä 2013 alkaen, ja hänen paikkaansa järjestön johdossa tavoittelee Shandie Walcott.££


Revision [1902]

Edited on 2014-06-15 10:52:51 by AdminDare
Additions:
DEX 4 WITS 4 MANIP 3
Initiative: 11
Deletions:
DEX 4 WITS 4 MANIP 4
Initiative: 12


Revision [1901]

Edited on 2014-06-15 10:51:57 by AdminDare
Additions:
{{image class="right" url="images/quiver_ninja.jpg" width="350"}}====QUIVER====
Deletions:
====QUIVER====


Revision [1900]

Edited on 2014-06-15 10:49:19 by AdminDare
Additions:
Sword EV 4, SMG (AV 5, EV 5)
SANDIE WALCOTT
DEX 5 WITS 4 MANIP 4
STR 3 INT 4 CHAR 4
BODY 4 WILL 4 COMP 3
Initiative: 13
Acrobatics 6, Martial Arts 6, Thief 6
Sword EV 4, Pistol (AV 5, EV 4)
Breaching Charge (EV 8)%%££
Deletions:
Sword EV 4, SMG (AV 5, EV 5)%%££


Revision [1899]

Edited on 2014-06-15 10:46:07 by AdminDare
Additions:
DEX 4 WITS 4 MANIP 4
Deletions:
££%%DEX 4 WITS 4 MANIP 4


Revision [1898]

Edited on 2014-06-15 10:45:54 by AdminDare
Additions:
££%%QUIVER NINJA
££%%DEX 4 WITS 4 MANIP 4
STR 3 INT 2 CHAR 2
BODY 3 WILL 2 COMP 3
Initiative: 12
Acrobatics 5, Martial Arts 5, Guns 5
Sword EV 4, SMG (AV 5, EV 5)%%££
££Shuriken| on koomassa kesästä 2013 alkaen, ja hänen paikkaansa järjestön johdossa tavoittelee Shandie Walcott.££


Revision [1895]

The oldest known version of this page was created on 2014-06-15 10:38:54 by AdminDare
Invincible on (C) 2013 Dare Talvitie sekä pelaajat :: Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki