THE CUBE

DEX 4	WITS	5+	MANIP 5+
STR 6+	INT	10+	CHAR 5+
BODY 6+	WILL	5+	COMP 5+

Skin Armor 5+, Sealed Systems 10+


Oikea nimi: Tuntematon
Kansalaisuus: Tuntematon, mutta epäillään olevan kotoisin latinalaisesta Amerikasta
Aktiivinen: 1995-


Superrikollisnero, kybernetiikan mestari. Haluaa itse valloittaa maailman, vannoi syrjäyttävänsä Semiramisin.


VOIMAT


Superäly


LAITTEET


Kuutiopanssari - leijuva taistelukuutio, jossa on monimutkaisia asejärjestelmiä

HEIKKOUDET


Hajoava keho - ei selviä elossa kuutiopanssarinsa ulkopuolella



CategorySuperrikolliset - CategorySupertiede
There are no comments on this page.
Invincible on (C) 2013 Dare Talvitie sekä pelaajat :: Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki