(image: https://invincible.karmavector.org/images/eightball.jpg)

EIGHTBALL

Theo Thompson, 13 v / 8. lk (Tommi)
DEX	5	WITS	4	MANIP	3
STR	4	INT	4	CHAR	3
BODY	6	WILL	3	COMP	3
Initiative: 12

Self-Manipulation 4 (Limitation: Simple shapes only, Bonus:
Can camouflage colors), Skin Armor 4, Cling 4 (Bonus: Can
also reduce friction, Bonus: Works at range), Shrinking 6,
Growth 1 (Limitation: Only when in geometric form),
Density Increase 1 (Limitation: Only when in geometric form)

When at maximum size & density:

STR 5, Skin Armor 6, Size 3 AP (500 kg)

Spherical form: Running 4

Underage, Physical Restriction: Minor (Poor Power Control)


Synt. 14.4. 2000

 

BUSIEK-GROSSMAN -INSTITUUTIN OPISKELIJAREKISTERI

Kaikki opiskelijarekisterin tiedot käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti


Osa A - Lapsen perustiedot

Nimi: Theodor "Theo" Thompson
Ikä: 13 (s. 2000)
Sukupuoli: Mies
Koodinimi, jos on: EIGHTBALL (kutsutaan myös Lätyksi)
Etnisyys: Afrikkalainen
Kansallisuus: Yhdysvallat

Lähin omainen (yksi tai useampi):
Isä, ??, New Yorkissa
Äiti, ??, New Yorkissa

[?] Salainen henkilöllisyys - lapsen oikea nimi ja perhetiedot pidetään salassa


OSA B - Yliluonnollisiin voimiin liittyvät tiedot

Voimien alkuperä (normaalisti valitse vain yksi)
[ ] periytyminen (voima periytynyt vanhemmilta)
[x] synnynnäinen muttei periytynyt ("mutantti")
[ ] transformaatio (onnettomuus, ihmiskoe yms)
[ ] teknologia
[ ] mystiikka
[ ] ei-inhimillinen alkuperä
[ ] muu
[ ] tuntematon

Voimien kuvaus lyhyesti:

Plastisuus - Muuttaa muotoa ja kehon rakennetta yksinkertaisiksi geometrisiksi muodoiksi, jonkin verran
muuttaa väriäänkin. Vaikuttaa myös ympäröivään aineeseen vähentämällä kitkaa.
Kestävyys - Voimasta johtuen selvästi yli-inhimillinen kestävyys ja vaurionsietokyky


OSA C - Kuraattorin lausunto

Tausta:
[x] arki, länsimainen demokratia
[ ] arki, muu maailma
[ ] erityinen (sota, vakoilu, rikollisuus, tms)
[ ] supersankaripiirit
[ ] superrikollispiirit
[ ] ei-inhimillinen
[ ] muu
[ ] tuntematon

Jos lapsella on kontakteja superyhteisöön, kontaktien nimet ja suhteet lapseen:
-

Tarkempi kuvaus lapsen taustasta ja historiasta:

Harlemista Instituutiin keväällä 2013 saapunut mutantti, joka oli voimiensa käytöstä johtunut vaikeuksiin viranomaisten kanssa.


Tähänastinen koulumenestys:
Tyydyttäviä arvosanoja. Yli-ihmistason liikunta.


Lapsipsykologin lausunto lapsen käytöksestä ja luonteesta:
Sosiaalinen, kenties hieman pehmeä haastaviin sosiaalisiin ympäristöihin.


Sosiaaliset haasteet koulussa - "arkkivihollinen" ym:

Ollut konfliktissa HEARTBREAKER-nimisen oppilaan kanssa.OSA D - Salainen lisäpöytäkirja
(Hänen keisarillisen korkeutensa valtiatar Semiramisin luutnantti täyttää)

Onko lapsella perheen kautta tai muuten yhteyksiä Valtiatarta vastustaviin superyhteisön jäseniin?
Jos on, millaisia?
-


Onko lapsella perheen kautta tai muuten yhteyksiä Valtiatarta tukeviin superyhteisön jäseniin?
Jos on, millaisia?
-CategoryInstituutti
There are 3 comments on this page. [Show comments]
Invincible on (C) 2013 Dare Talvitie sekä pelaajat :: Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki