HOW TO DRAW COMICS THE INVINCIBLE WAY


Lisää juttua visuaalisesta ilmeestä kuvia tuottaville pelaajille ja "vapaaehtoisille"

Itse piirretyt kuvat ovat erittäin tervetulleita tähän peliin, suunnilleen piirtäjän taitotasosta riippumatta! Lopullisten kuvien toivotaan olevan värillisiä, mutta tämä on enemmän vahva ohjenuora josta voi poiketa hyvillä syillä (kuten esim. ettei kertakaikkiaan omista värejä). Tärkeä seikka muistaa on, että design on yhteistä. Tämä tarkoittaa, että kuka tahansa voi piirtää kuvia mistä tahansa (hahmosta, paikasta, tilanteesta). Kuvituksella ei koeteta tavoittaa mitään yhtä oikeaa kaanoniversiota mistään asiasta. Oletuksena useista hahmoista tulee useita kuvia, useilta eri ihmisiltä.

Koska kuvitus nähdään ensisijaisesti tulkintana, ei tähtäimessä ole mitään tiettyä yhtenäistä tyyliä. Jos olet kuitenkin edistynyt kuvittaja ja tahdot jotain tyylillisiä ehdotuksia, en suosittelisi millään tavoin pyrkimään realistiseen ilmaisuun. Realistinen lookki tulee oleman vähän out-of-place pelinjohdon tuottaman kuran rinnalla. Näkisin Invinciblen kuvituksen olevan sukua supersankaripiirretyille. Batman: The Animated Series, Justice League Unlimited, Spectacular Spider-Man ja Teen Titans toimisivat omana inspiraationani jos osaisin piirtää paremmin...

Koska en itse osaa piirtää suoraa viivaa tai perspektiiviä, aion itse käyttää taustoissa surutta joko 3D-mallinnusohjelmilla tehtyjä möhkäleitä tai jotain muita fuskukeinoja. Joudun siis sallimaan ne muillekin.

INVINCIBLE-logon fontti on Rogue Hero.
Hyvä fontti puhekupliin on vaikkapa Crimefighter (valitettavasti kummastakin puuttuvat ääkköset)CategoryMeta


There are no comments on this page.
Invincible on (C) 2013 Dare Talvitie sekä pelaajat :: Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki