Ms HOLDEN

 (image: https://invincible.karmavector.org/images/brenna_holden.jpg)

DEX	3	WITS	4	MANIP	3
STR	2	INT	3	CHAR	4
BODY	3	WILL	3	COMP	4
Initiative 10

Artist 5

Oikea nimi: Brenna Holden
Ikä: 36
Asuinpaikka: Bonaparte, Iowa
Kansallisuus: USA (Louisiana)
Siviilisääty: Naimisissa
Aktiivinen: Instituutissa 2003-
Ryhmäside: Instituutti

Kuvaamataidon ja perinteisen käsityön opettaja

VOIMAT


Ei ole

PELAAMISHUOMIOITA

Holden oli nuori opettaja ja Mystagoguen tuttava, joka värvättiin Instituuttiin ja on sittemmin pysynyt siellä. Hän on tyypillinen taideaineiden opettaja: inspiroiva ja pidetty, ja omalta osaltaan auttaa koululaisia näiden pukusuunnitelmissa aina jos on tarpeen. Koulun ulkopuolella hänellä on onnellinen avioliitto, ja hän asuu Bonaparten pikkukylässä.
CategoryInstituutti
There are no comments on this page.
Invincible on (C) 2013 Dare Talvitie sekä pelaajat :: Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki