NEFARIO

 (image: https://invincible.karmavector.org/images/nefario.jpg)
DEX	5	WITS	5	MANIP	4
STR	2	INT	3	CHAR	4
BODY	2	WILL	6	COMP	4
Initiative 14

Flight 3 (30 kph, more like levitation), Force Field 3,
Darkness 3 (2m cube), Dimension Travel 6

Underage, Psychological Restriction: Overconfidence

Oikea nimi: Peter Vanderstadt
Ikä: 13 (8. luokka)
Kansallisuus: Yhdysvallat (Seattle)
Aktiivinen: Instituutissa 2009-
Ryhmäside: Instituutin pintaliitäjät

Pintaliitäjien levitoiva maagi. Kuuntelee metallimusiikkia. Pienikokoinen ja hentorakenteinen, mutta iso ego kompensoi.

VOIMAT

Levitaatio - Lentää, mutta varsin hitaasti.
Pimeyskontrolli - Pystyy uomaan pienen kuplan pimeyttä. Nähtävästi pystyy kuljettamaan kuplassa hieman normaalin tilan ulkopuolella muita, todistetusti ihmisiäkin (tosin kokemus ei vaikuta miellyttävältä)
Magia - Hallitsee useita loitsukaavoja, joskin tuntuu olevan rajoittunut erilaisiin pimeystaikoihin.

PELAAMISHUOMIOITA

Peter on seattlelaisen yksinhuoltajaäidin kahdesta lapsesta nuorempi. Kun hän oli yhdeksän, hänen narkkari-isäpuolensa käytti häntä rituaaliavustajana demonisessa diilissä jota oli tekemässä. Diili meni isäpuolen kannalta täysin puihin: demonit veivät hänet mukanaan, mutta Peterille jäi joukko loitsukaavoja, joita hän opetteli käyttämään. Peter ei itse isäpuoltaan kaipaa.

Nefarion olennaisin maaginen kyky on taito avata portti demoniseen maailmaan ja kutsua sieltä vähäisempiä demoneja auttamaan itseään. Hänellä ei ole mitään varsinasta kontrollia näihin, joten useimmat hänen kutsumansa olennot ovat heikkotahtoisia ja jopa vähäisemmän maagin komennettavissa. Jos hän haluaa kutsua jotain suurempaa, hänen on tarjottava sille palkkio saadakseen sen tottelemaan itseään.

Nefarion demonit ovat olleet hänelle helppo tie ulos useimmista asioista elämässä, ja koska niillä on taipumus olla ilkeitä ja tyhmiä, hän on puolivahingossa omaksunut samanlaisen maailmankuvan. Nefariolla on kyllä nopeat hoksottimet muttei varsinaisesti älyllistä kunnianhimoa, eikä hänestä koskaan tule kovin suurta maagia ellei hänen motivaationsa jotenkin kasva.

Pintaliitäjäporukassa Nefariolla on jonkinlainen johtajan rooli, koskapa hän on ainoa jolla on moiseen vaadittava itsekuri ja oikeastaan ainoa, jolla on mitään kapasiteettia pitkäjänteisempään suunnitteluun.

Nefario on homo, muttei ole itse vielä täysin hahmottanut tätä; tyttöihin hänellä ei ole mitään kiinnostusta, eikä hän vielä hahmota että hänen taipumuksensa jumiutua katselemaan hyväkuntoista Fighting Raptoria tarkoittaa mitään.CategoryInstituutti
There are no comments on this page.
Invincible on (C) 2013 Dare Talvitie sekä pelaajat :: Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki