(image: https://invincible.karmavector.org/images/unity_costume.jpg)

UNITY

Chisha Mbizi, 8. lk (Taina)
DEX	4	WITS	5	MANIP	3
STR	2	INT	3	CHAR	3
BODY	4	WILL	6	COMP	6
Initiative: 12

Shape Change 8 (Limitations: African mammal species only, Cannot divide power APs,
Same animal only once / month), Awareness 5 (Communicate with spirit animals), 

Underage

Acrobatics 5, Animal Handling 4

Syntynyt 2.12. 1999
 


BUSIEK-GROSSMAN -INSTITUUTIN OPISKELIJAREKISTERI

Kaikki opiskelijarekisterin tiedot käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti


Osa A - Lapsen perustiedot

Nimi: Chishamiso "Chisha" Nyika UNITY Mbizi
Ikä: 13 (s. 12/12/1999)
Sukupuoli: Nainen
Koodinimi, jos on: UNITY
Etnisyys: Afrikkalainen (shona)
Kansallisuus: Yhdysvallat (Chicago, Illinois), Zimbabwe

Lähin omainen (yksi tai useampi):

Isä Kumbirai SPIDERHUNTER Mbizi, shamaani ja supersankari
Äiti Selena Evans, boiologi

[ ] Salainen henkilöllisyys - lapsen oikea nimi ja perhetiedot pidetään salassa


OSA B - Yliluonnollisiin voimiin liittyvät tiedot

Voimien alkuperä (normaalisti valitse vain yksi)
[x] periytyminen (voima periytynyt vanhemmilta)
[ ] synnynnäinen muttei periytynyt ("mutantti")
[ ] transformaatio (onnettomuus, ihmiskoe yms)
[ ] teknologia
[x] mystiikka
[ ] ei-inhimillinen alkuperä
[ ] muu
[ ] tuntematon

Voimien kuvaus lyhyesti:

Shamanistinen muodonmuutto - viestii eläinhenkien kanssa, ja pystyy muuttamaan muotoaan
näiden mukaisiksi


OSA C - Kuraattorin lausunto

Tausta:
[ ] arki, länsimainen demokratia
[ ] arki, muu maailma
[ ] erityinen (sota, vakoilu, rikollisuus, tms)
[x] supersankaripiirit
[ ] superrikollispiirit
[ ] ei-inhimillinen
[ ] muu
[ ] tuntematon

Jos lapsella on kontakteja superyhteisöön, kontaktien nimet ja suhteet lapseen:

Isä SPIDERHUNTER, läheiset välit, asuivat Chicagossa

Tarkempi kuvaus lapsen taustasta ja historiasta:

Amerikkalaisen biologin ja zimbabwelaisen shamaanin lapsi, isä on toiminut supersankarina
Afrikassa ja Amerikassa, Chisha on perinyt isänsä shamanistiset voimat.

Tähänastinen koulumenestys:

Hyvää keskitasoa, erityisen lahjakas musiikissa ja biologiassa, ongelmia magiassa.

Lapsipsykologin lausunto lapsen käytöksestä ja luonteesta:

Hyvin käyttäytyvä, mutta hieman muista erossa pysyttelevä, vastuullinen, selvästi suuntaamassa
supersankariuralle.

Sosiaaliset haasteet koulussa - "arkkivihollinen" ym:

Saa osakseen hienoista kateutta supersankaritaustan vuoksi.


OSA D - Salainen lisäpöytäkirja
(Hänen keisarillisen korkeutensa valtiatar Semiramisin luutnantti täyttää)

Onko lapsella perheen kautta tai muuten yhteyksiä Valtiatarta vastustaviin superyhteisön jäseniin?
Jos on, millaisia?

Isä SPIDERHUNTER taisteli Washington D.C.:ssä Valtiattaren joukkoja vastaan, mutta tuhoutui.
Lasta pidetään tarkkailtavana; on syytä olettaa, että hänellä on vahvoja Valtiattaren vastaisia
näkemyksiä.


Onko lapsella perheen kautta tai muuten yhteyksiä Valtiatarta tukeviin superyhteisön jäseniin?
Jos on, millaisia?
-

 (image: https://invincible.karmavector.org/images/unity.jpg)

Soolouraa


Unity on jutellut Geckon kanssa Semiramisin ja rehtorin vastustamisesta.

Jouluisella vierailulla kotiin Unity huomaa hyeenamuodossa, että kotona on käynyt joku tuntemattoman hajuinen ihminen.

Unitylla on kesy leijonanpentu (syntynyt kesällä 2013) nimeltä Shamisa.


CategoryInstituutti
There are 2 comments on this page. [Show comments]
Invincible on (C) 2013 Dare Talvitie sekä pelaajat :: Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki