(image: https://invincible.karmavector.org/images/black_flag.jpg)

BLACK FLAG


DEX 	6 [3]	WITS	6	MANIP	5
STR 	5 [4]	INT 	5	CHAR	7
BODY	5 [3]	WILL	7	COMP	8
Initiative: 19 [16]

Lightning Reflexes

Wounded: stats lowered, taking damage risks paralysis

Harlemilainen naamioitunut sankari, ei tunnettuja yliluonnollisia voimia.

Aktiivinen: 199? - 2013

PELAAMISHUOMIOITA


Black Flag on poliittisesti aktiivinen ja näkyvä supersankari, joka on selvästi osa Harlemin kuvioita ja harvoin poistuu kaupunginosastaan. Hän puhuu mielellään lehdistölle, ja on sävyltään peräänantamaton muttei tyly. Hän panostaa toimintansa yhteiskunnallisiin epäkohtiin, etenkin afrikkalais-amerikkalaisiin kohdistuvaan sosiaaliseen epäoikeudenmukaisuuteen.

Yksityiselämässään Black Flag on muslimi, mutta tämä ei ole yleisesti tiedossa.

Black Flag vahingoittui loppukeväästä 2013 Shurikenia| vastaan käydyssä taistelussa, ja oli vaarassa joutua pyörätuoliin. Thelemic| onnistui hieman parantamaan häntä, mutta supersankarointiin hänestä ei enää ole.CategorySupersankarit
There are no comments on this page.
Invincible on (C) 2013 Dare Talvitie sekä pelaajat :: Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki