Revision [881]

This is an old revision of Nefario made by AdminDare on 2013-09-25 20:01:04.

 

NEFARIO

 (image: https://invincible.karmavector.org/images/nefario.jpg)
DEX	5	WITS	5	MANIP	4
STR	2	INT	3	CHAR	4
BODY	2	WILL	6	COMP	4
Initiative 13

Flight 3 (30 kph, more like levitation), Force Field 3,
Darkness 3 (2m cube), Dimension Travel 6

Underage, Psychological Restriction: Overconfidence

Oikea nimi: Peter Vanderstadt
Ikä: 13 (8. luokka)
Kansallisuus: Yhdysvallat (Seattle)
Aktiivinen: Instituutissa 2009-
Ryhmäside: Instituutin pintaliitäjät

Pintaliitäjien levitoiva maagi. Kuuntelee metallimusiikkia.

VOIMAT

Levitaatio - Lentää, mutta varsin hitaasti.
Pimeyskontrolli - Pystyy uomaan pienen kuplan pimeyttä
Magia - Hallitsee useita loitsukaavoja, joskin tuntuu olevan rajoittunut jonkinlaisiin pimeystaikoihin.

PELAAMISHUOMIOITA

Nefarion olennaisin maaginen kyky on taito avata portti demoniseen maailmaan ja kutsua sieltä vähäisempiä demoneja auttamaan itseään. Hänellä ei ole mitään varsinasta kontrollia näihin, joten useimmat hänen kutsumansa olennot ovat heikkotahtoisia ja jopa vähäisemmän maagin komennettavissa. Jos hän haluaa kutsua jotain suurempaa, hänen on tarjottava sille palkkio saadakseen sen tottelemaan itseään.

Nefarion demonit ovat olleet hänelle helppo tie ulos useimmista asioista elämässä, ja koska niillä on taipumus olla ilkeitä ja tyhmiä, hän on puolivahingossa omaksunut samanlaisen maailmankuvan. Nefariolla on kyllä nopeat hoksottimet muttei varsinaisesti älyllistä kunnianhimoa, eikä hänestä koskaan tule kovin suurta maagia ellei hänen motivaationsa jotenkin kasva.CategoryInstituutti
There are no comments on this page.
Invincible on (C) 2013 Dare Talvitie sekä pelaajat :: Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki